Bestuur

Voorzitter

De voorzitter heeft hoofdzakelijk een coördinerende rol en ziet toe op zowel het reilen en zeilen binnen het bestuur van de vereniging als binnen de vereniging zelf. In het verlengde daarvan leidt hij jaarlijks beide algemene ledenvergaderingen, zowel die halverwege als die aan het begin van het verenigingsjaar. Daarnaast maakt de voorzitter deel uit van het College van Afgevaardigden van de Stichting Jonge Balie Nederland. Dat wil zeggen dat hij aan tafel zit bij vergaderingen van de Stichting Jonge Balie Nederland om mee te praten over onder meer de inrichting van de beroepsopleiding.

Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor een gezond financieel beleid binnen de vereniging. Hij verstuurt facturen, voldoet rekeningen, houdt de financiële administratie bij en maakt de financiële stukken op. Tijdens de algemene ledenvergadering halverwege het verenigingsjaar licht de penningmeester de financiële situatie van de vereniging toe.

Secretaris

De secretaris heeft hoofdzakelijk een administratieve- en communicatiefunctie. Zo stelt de secretaris notulen op van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en is hij verantwoordelijk voor het (rond)sturen van circulaires en e-mails naar de leden. Daarnaast houdt de secretaris zich bezig met het beheer van de website.

Commissaris Activiteiten

De Commissaris Activiteiten begeleidt, ondersteunt en overziet de afzonderlijke commissies binnen de vereniging: de Activiteitencommissie, de Jonge Balie Dagen-commissie en de Reiscommissie. De Commissaris Activiteiten speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen het bestuur van de vereniging en de commissies over alle zaken die binnen het takenpakket van die commissies vallen.

Commissaris Opleidingen

De Commissaris Opleidingen is verantwoordelijk voor het aan de vereniging toevertrouwde deel van de beroepsopleiding. Hoofdzakelijk bestaat dat deel uit het organiseren van opleidingsactiviteiten (lezingen en andersoortige bijeenkomsten) en het administreren van de aanwezigheid van advocaat-stagiaires bij die activiteiten. Advocaat-stagiaires in het arrondissement Rotterdam moeten 10 plaatselijke opleidingspunten behalen. Een deel van de plaatselijke opleidingspunten (minimaal 6 van de 10) moet worden behaald door het bijwonen van reguliere lezingen.

Commissaris Pleitoefeningen

De Commissaris Pleitoefeningen is verantwoordelijk voor het organiseren van de pleitoefeningen waaraan alle advocaat-stagiaires gedurende hun stageperiode verplicht deel moeten nemen. De Commissaris Pleitoefeningen onderhoudt contact met de rechtbank en met de deelnemende advocaat-stagiaires over de planning, inhoud en administratie van de pleitoefeningen.


Bestuur 2023-2024

mw. mr. A. (Annevi) Etienne
Voorzitter

Van Traa Advocaten
Meent 94
3011 JP Rotterdam 

T: + 31 (0)10 4137 000                                                                                                                             
E: voorzitter@jongebalierotterdam.nl


mr. E.R.P. (Eric) von Hegedus
Penningmeester

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17
3016 BA Rotterdam

T: + 31 (0)10 2770 300
E: penningmeester@jongebalierotterdam.nl


mr. B.T.M. (Boaz) van Honk
Secretaris

Ploum
Blaak 28
3011 TA Rotterdam

T: + 31 (0)10 440 6440
E: secretaris@jongebalierotterdam.nl


mw. mr. L.R.C. (Lauren) Serrarens
Commissaris Activiteiten

Ten Holter Noordam advocaten
Veerhaven 17
3016 JC Rotterdam

T: + 31 (0)88 2344 500                                                                                                                                                                                   
E: activiteiten@jongebalierotterdam.nl


mw. mr. L. (Lucía) Talamoni
Commissaris Opleidingen

De Bok Roijers Gasseling advocaten
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam

T: + 31 (0)10 282 2999
E: opleidingen@jongebalierotterdam.nl


mr. J.E.T. (Jeroen) van Oort
Commissaris Pleitoefeningen

DVDW
Weena 690
3012 CN Rotterdam

T: + 31 (0)10 440 0500
E: pleitoefeningen@jongebalierotterdam.nl


Onze sponsoren