Pleitoefeningen

In het kader van de beroepsopleiding dienen alle advocaat-stagiaires tijdens de stageperiode de pleitoefening met goed gevolg af te leggen. De pleitoefeningen worden georganiseerd door de Jonge Balie. Elk voorjaar (begin maart) en elk najaar (begin september) gaat een ronde pleitoefeningen van start. Ongeveer drie maanden voorafgaand aan de start van de ronde pleitoefeningen waarvoor je wordt ingedeeld, ontvang je van de Commissaris Pleitoefeningen een vooraankondiging.

Tijdens de pleitoefening dienen twee advocaat-stagiaires aan de hand van een aan hen ter beschikking gestelde casus een pleidooi en repliek te houden voor een “rechtbank”, bestaande uit een lid van de rechterlijke macht en de patroons van de advocaat-stagiaires. Na de pleidooien en replieken, worden de pleiters kruislings beoordeeld aan de hand van een vooraf ter beschikking gesteld beoordelingsformulier. Na de pleitoefening ontvang je van de Commissaris Pleitoefeningen het ingevulde beoordelingsformulier.

De casus van de pleitoefening is in beginsel civielrechtelijk van aard. Mocht je liever een bestuursrechtelijke  of strafrechtelijke casus willen bepleiten, dan kan je dit aangeven bij de Commissaris Pleitoefeningen zodra je de vooraankondiging hebt ontvangen. Of je daadwerkelijk een ‘bijzondere’ casus kan bepleiten, is afhankelijk van het aantal advocaat-stagiaires dat daartoe een verzoek indient. De pleitoefeningen vinden wekelijks plaats in één van de zittingszalen van de Rechtbank Rotterdam (Rotterdam of Dordrecht) en neemt in totaal ongeveer een uur in beslag.

In plaats van deelname aan de pleitoefening, is het ook mogelijk om deel te nemen aan de jaarlijkse pleitwedstrijden die plaatsvinden tijdens de Jonge Balie Dagen.

Heb je nog vragen over de pleitoefeningen? Neem dan contact op met de Commissaris Pleitoefeningen: pleitoefeningen@jongebalierotterdam.nl

​​​​​​​Het Reglement pleitoefeningen en pleitwedstrijden is via deze link te raadplegen. 

Onze sponsoren