Opleidingen

Opleidingspunten

Om te voldoen aan de door de Orde van Advocaten Rotterdam gestelde lokale opleidingseisen dienen advocaat-stagiaires tijdens hun advocaat-stage tien opleidingspunten te hebben behaald door het bijwonen van lezingen. Het bijwonen van maximaal vier lezingen mag worden gecompenseerd door deel te nemen aan de in het opleidingsreglement genoemde activiteiten (zoals het Politie-/Deurwaardersproject en de Jonge Balie-reis).

Voor een volledig beeld van de opleidingseisen kan je het stage- en opleidingsreglement Rotterdam raadplegen. Voor de vereisten die gelden voor het aanvragen van je stageverklaring, verwijzen wij je naar de handleiding aanvragen stageverklaring, opgesteld door de Jonge Balie in samenspraak met de Orde van Advocaten Rotterdam. Aangezien we sinds mei 2023 zijn overgestapt naar een nieuw registratiesysteem, geldt over het overleggen van een 'kopie opleidingspaspoort', dat voor de opleidingspunten verkregen vóór mei 2023 kan worden volstaan met een screenshot van de behaalde opleidingspunten uiteengezet in het profiel onder 'Overig'. Vanaf mei 2023 verstrekken wij voor deelname aan een lezing/activiteit een deelnamebewijs (zie onderstaand). Voor een uitgebreide toelichting op het nieuwe systeem en op de wijze van aanvragen van je stageverklaring, kan je de circulaire van 1 november jl. raadplegen en via deze link de bijbehorende presentatie, waarin stapsgewijs is toegelicht wat je moet doen om aan te tonen dat je voldoende opleidingspunten hebt behaald.

De Commissaris Opleidingen is als bestuurslid van de Jonge Balie verantwoordelijk voor de organisatie van de lezingen.

Lezingen

De Jonge Balie organiseert ten minste acht lezingen per jaar. Alle lezingen en themamiddagen worden ruim van tevoren aangekondigd in de circulaires van de Jonge Balie of worden bekendgemaakt via een aparte mailing en/of de Facebook-pagina.

De lezingen vinden doorgaans plaats in het Bibliotheek-theater van de Gemeentebibliotheek (Hoogstraat 110 te Rotterdam). Zowel praktijkgerichte onderwerpen als juridische leerstukken komen bij de lezingen aan de orde. De lezingen beginnen gewoonlijk om 17.00 uur en duren tot ± 18.00 uur. Teneinde de spreker niet onnodig te storen wordt er na 17.00 uur niemand meer tot de lezing toegelaten.

Als bewijs van jouw aanwezigheid dien je voorafgaand aan de lezing aangemeld te zijn via jouw persoonlijke account op de website. Daarnaast dien je tijdens de lezing een handtekening te plaatsen op de presentielijst. Na de lezing ontvang je een deelnamebewijs via jouw persoonlijke account. Het deelnamebewijs strekt tot bewijs van uw deelname aan de lezing. Op een deelnamebewijs is weergeven of een regulier of bijzonder punt is verkregen voor deelname aan de desbetreffende activiteit. Bij het aanvragen van de stageverklaring kan de Orde van Advocaten Rotterdam inzage vragen in de intekenlijsten om zodoende te controleren of deze corresponderen met de deelnamebewijzen.

Na afloop van elke lezing is het de gewoonte te borrelen, meestal in het nabijgelegen café Bokaal (Nieuwemarkt 11 te Rotterdam). Ook als je de lezing niet hebt bijgewoond, ben je uiteraard van harte welkom op de borrel!
Onze sponsoren