Commissies

Het bestuur dankt haar leden voor hun inzet gedurende het verenigingsjaar.

Jonge Balie Dagen-commissie

Dit jaarlijkse evenement staat in het teken van inhoudelijke evenementen en gezelligheid op mooie locaties. De afgelopen Jonge Balie Dagen (2023) werd groot uitgepakt met pleitwedstrijden, een pleitfinale, een feest met uitzicht op de maas. Ook vindt er tijdens de Jonge Balie Dagen een themamiddag en een lezing plaats. Met die inhoudelijke activiteiten kunnen opleidingspunten worden verdiend. Voor het organiseren van de Jonge Balie Dagen wordt jaarlijks een aparte commissie aangesteld. De huidige commissie zal haar best doen ook dit jaar weer een groots evenement neer te zetten. De Jonge Balie Dagen vinden dit jaar plaats op 6 en 7 juni 2024.

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert de maandelijkse borrels. Iedere borrel heeft een eigen thema en wordt op een originele locatie gehouden. Daarnaast organiseert deze commissie jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het bitterballenbowlen en de zomerborrel. De Activiteitencommissie wisselt elk verenigingsjaar van samenstelling.


Reiscommissie

Elk jaar organiseert de Reiscommissie een reis voor de leden van de Jonge Balie naar een stad in Europa. Tijdens de reis zijn voldoende inhoudelijke en sociale activiteiten geregeld. De Reiscommissie wisselt elk verenigingsjaar van samenstelling.

Kascommissie

De Kascommissie wordt voor minimaal één jaar benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie controleert en onderzoekt (i) de financiële stukken ten behoeve van de (half-)jaarcijfers van de vereniging Jonge Balie Rotterdam en (ii) de verantwoording van het bestuur in het algemeen en de penningmeester van het bestuur in het bijzonder. De Kascommissie brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Samenstelling commissie 2023 – 2024:

  • Rick Janse
  • Joey Snijkers
  • Jan Hendrik Vogelsang
  • Max WerkhovenOnze sponsoren