Om te voldoen aan de door de Orde van Advocaten Rotterdam gestelde lokale opleidingseisen dienen advocaat-stagiaires tijdens hun advocaat-stage tien opleidingspunten te hebben behaald door het bijwonen van lezingen. Het bijwonen van maximaal vier lezingen mag worden gecompenseerd door deel te nemen aan de in het opleidingsreglement genoemde activiteiten (zoals het Politie-/Deurwaardersproject en de Jonge Balie-reis).

Voor een volledig beeld van de opleidingseisen kan je het stage- en opleidingsreglement Rotterdam raadplegen. Voor de vereisten die gelden voor het aanvragen van je stageverklaring, verwijzen wij je naar de handleiding aanvragen stageverklaring, opgesteld door de Jonge Balie in samenspraak met de Orde van Advocaten Rotterdam.

De Commissaris Opleidingen is als bestuurslid van de Jonge Balie verantwoordelijk voor de organisatie van de lezingen.

Lezingen

De Jonge Balie organiseert ten minste acht lezingen per jaar. Alle lezingen en themamiddagen worden ruim van tevoren aangekondigd in de circulaires van de Jonge Balie of worden bekendgemaakt via een aparte mailing en/of de Facebook-pagina.

De lezingen vinden doorgaans plaats in het Bibliotheek-theater van de Gemeentebibliotheek (Hoogstraat 110 te Rotterdam). Zowel praktijkgerichte onderwerpen als juridische leerstukken komen bij de lezingen aan de orde. De lezingen beginnen gewoonlijk om 17.00 uur en duren tot ± 18.00 uur. Teneinde de spreker niet onnodig te storen wordt er na 17.00 uur niemand meer tot de lezing toegelaten.

Als bewijs van uw aanwezigheid dien je tijdens de lezing je handtekening te plaatsen op de presentielijst. Daarnaast dien je na afloop van de lezing een stempel in je paspoort te laten zetten. Je kan (uiteraard) alleen uw eigen paspoort laten afstempelen. Alleen de combinatie van ingevulde presentielijst en afgestempeld paspoort strekt tot bewijs van uw deelname aan de lezing. Bij het aanvragen van de stageverklaring kan de Orde van Advocaten Rotterdam inzage vragen in de intekenlijsten om zodoende te controleren of deze corresponderen met de geplaatste stempels. Het is tegenwoordig ook mogelijk om een digitaal paspoort aan te vragen. De procedure voor de aanvraag van het digitale paspoort is uiteengezet onder het kopje aanvraag digitaal paspoort. Het digitale paspoort gaat gepaard met een persoonlijke QR-code. De QR-code dient bij aanvang en na afloop van de lezing te worden gescand. Een overzicht van de door jou behaalde punten is in te zien door in te loggen op deze website (https://mijn-jongebalie.datamatch.nl/login).

Na afloop van elke lezing is het de gewoonte te borrelen, meestal in het nabijgelegen café Bokaal (Nieuwemarkt 11 te Rotterdam). Ook als je de lezing niet hebt bijgewoond, ben je uiteraard van harte welkom op de borrel!

Papieren opleidingspaspoort

De opleidingspunten worden door middel van stempels geregistreerd in het opleidingspaspoort dat je aan het begin van je advocaat-stage van de Orde van Advocaten Rotterdam hebt ontvangen, dan wel via het digitale systeem van de Jonge Balie.

Indien je jouw opleidingspaspoort na een lezing niet kunt tonen, dien je in ieder geval zorg te dragen voor het tekenen van de presentielijst. Daardoor kan je op een later moment op vertoon van uw paspoort alsnog een stempel krijgen. Hiervoor kan je contact opnemen met de Commissaris Opleidingen (opleidingen@jongebalierotterdam.nl).

Bij verlies van het paspoort dien je een afspraak te maken met de Commissaris Opleidingen teneinde de map met presentielijsten te kunnen inzien. Aan de hand van de presentielijsten dien je aan te tonen welke lezingen door jou zijn bijgewoond. Vervolgens zal een duplicaat van het paspoort worden verstrekt. In verband met dit laatste punt adviseren wij om de data van de bijgewoonde lezingen en themamiddagen op een apart document bij te houden, dan wel eens in de zoveel tijd een kopie van je paspoort te maken.

Wij raden je aan zoveel mogelijk lezingen in het begin van uw stagetijd te volgen om een tekort aan stempels aan het einde van je stage te voorkomen.

Mocht je over het voorgaande nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de Commissaris Opleidingen (opleidingen@jongebalierotterdam.nl).

Aanvraag digitaal opleidingspaspoort

Het is mogelijk om een digitaal opleidingspaspoort aan te vragen in plaats van een papieren opleidingspaspoort. Het digitale paspoort gaat samen met de persoonlijke QR-code. Om het digitale paspoort en de QR-code te verkrijgen, is het nodig om jezelf opnieuw via ons systeem in te schrijven – ook als je dus al lid bent van de Jonge Balie Rotterdam. Natuurlijk zorgt je inschrijving in het systeem er niet voor dat je opeens twee keer op onze ledenlijst komt te staan.

Je kan je inschrijven via https://www.jongebalierotterdam.nl/inschrijven/. Nadat je je opnieuw hebt ingeschreven, ontvang je een automatisch gegenereerde email met de link naar je persoonlijke pagina op de website. Op deze pagina kun je gegevens wijzigen en inzien. De reeds behaalde opleidingspunten (ingeval van de omzetting van het papieren paspoort) zijn hier (dus) niet direct te zien omdat wij deze dus handmatig moeten invoeren. Wij zorgen er overigens voor dat je maar één keer in ons systeem staat, zodat je geen dubbele factuur ontvangt.

Daarnaast ontvang je een e-mail met daarin een persoonlijke QR-code ten behoeve van de registratie van je aanwezigheid bij opleidingsmomenten, zoals lezingen en workshops. Deze QR-code is dus gekoppeld aan je digitale paspoort. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het opleidingsmoment, wordt de QR-code door het bestuur gescand. Pas nadat de code twee keer is gescand, ontvang je een ‘digitale stempel’ in je opleidingspaspoort.