Voorzitter

De voorzitter heeft hoofdzakelijk een coördinerende rol en ziet toe op zowel het reilen en zeilen binnen het bestuur van de vereniging als binnen de vereniging zelf. In het verlengde daarvan leidt hij jaarlijks beide algemene ledenvergaderingen, zowel die halverwege als die aan het begin van het verenigingsjaar. Daarnaast maakt de voorzitter deel uit van het College van Afgevaardigden van de Stichting Jonge Balie Nederland. Dat wil zeggen dat hij aan tafel zit bij vergaderingen van de Stichting Jonge Balie Nederland om mee te praten over onder meer de inrichting van de beroepsopleiding.

Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor een gezond financieel beleid binnen de vereniging. Hij verstuurt facturen, voldoet rekeningen, houdt de financiële administratie bij en maakt de financiële stukken op. Tijdens de algemene ledenvergadering halverwege het verenigingsjaar licht de penningmeester de financiële situatie van de vereniging toe.

Secretaris

De secretaris heeft hoofdzakelijk een administratieve- en communicatiefunctie. Zo stelt de secretaris notulen op van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en is hij verantwoordelijk voor het (rond)sturen van circulaires en e-mails naar de leden. Daarnaast houdt de secretaris zich bezig met het beheer van de website.

Commissaris Activiteiten

De Commissaris Activiteiten begeleidt, ondersteunt en overziet de afzonderlijke commissies binnen de vereniging: de Activiteitencommissie, de Jonge Balie Dagen-commissie en de Reiscommissie. De Commissaris Activiteiten speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen het bestuur van de vereniging en de commissies over alle zaken die binnen het takenpakket van die commissies vallen.

Commissaris Opleidingen

De Commissaris Opleidingen is verantwoordelijk voor het aan de vereniging toevertrouwde deel van de beroepsopleiding. Hoofdzakelijk bestaat dat deel uit het organiseren van opleidingsactiviteiten (lezingen en andersoortige bijeenkomsten) en het administreren van de aanwezigheid van advocaat-stagiaires bij die activiteiten. Advocaat-stagiaires in het arrondissement Rotterdam moeten 10 plaatselijke opleidingspunten behalen. Een deel van de plaatselijke opleidingspunten (minimaal 6 van de 10) moet worden behaald door het bijwonen van reguliere lezingen.

Commissaris Pleitoefeningen

De Commissaris Pleitoefeningen is verantwoordelijk voor het organiseren van de pleitoefeningen waaraan alle advocaat-stagiaires gedurende hun stageperiode verplicht deel moeten nemen. De Commissaris Pleitoefeningen onderhoudt contact met de rechtbank en met de deelnemende advocaat-stagiaires over de planning, inhoud en administratie van de pleitoefeningen.

Bestuur 2021 - 2022

mr. F.L.M. (Frederik) van Beek
Voorzitter

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17
3016 BA Rotterdam
T: +31 (0)10 277 03 00
E: voorzitter@jongebalierotterdam.nl

mr. M. (Mauro) Bos
Penningmeester

Kneppelhout
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
T: +31 (0)10 400 51 15
E: penningmeester@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. R.D. (Romée) Wouters
Secretaris

Base Advocaten
Zeemansstraat 7
3016 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 275 99 11
E: secretaris@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. J.I.J. (Julie) van Pelt
Commissaris Activiteiten

Van Traa Advocaten
Meent 94
3011 JP Rotterdam
T: +31 (0)10 217 14 35
E: activiteiten@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. L.S.E. (Laura) Hinrichs
Commissaris Opleidingen

Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T: + 31(0)10 741 06 50
E: opleidingen@jongebalierotterdam.nl

mr. P.S. (Paul) Trapman
Commissaris Pleitoefeningen

Ploum
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
T: +31 (0)10 440 64 40
E: pleitoefeningen@jongebalierotterdam.nl

Bestuur 2020 - 2021

mw. mr. E.R. (Eline) Mooring
Voorzitter

Kneppelhout & Korthals Advocaten
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
T: +31 (0)10 710 46 09
E: voorzitter@jongebalierotterdam.nl

mr. J.J. (Joey) Snijkers
Penningmeester

Houthoff
Weena 355
3013 AL Rotterdam
T: +31 (0)10 217 25 86
E: penningmeester@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. J.I.J. (Julie) van Pelt
Secretaris

Van Traa Advocaten
Meent 94
3011 JP Rotterdam
T: +31 (0)10 217 14 35
E: secretaris@jongebalierotterdam.nl

mr. R.Q.A. (Rutger) Mandos
Commissaris Activiteiten

HVG Law
Boompjes 258
3011 XZ Rotterdam
T: + 31 (0)88 407 02 94
E: activiteiten@jongebalierotterdam.nl

mr. F.L.M. (Frederik) van Beek
Commissaris Opleidingen

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17
3016 BA Rotterdam
T: + 31(0)10 277 03 00
E: opleidingen@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. E.E.F (Emma) Bronkhorst
Commissaris Pleitoefeningen

Ten Holter Noordam advocaten
Veerhaven 17
3016 CJ Rotterdam
T: +31 (0)88 234 4502
E: pleitoefeningen@jongebalierotterdam.nl

Bestuur 2019 - 2020

mr. M.C. (Max) Luiten
Voorzitter

Base Advocaten
Zeemansstraat 7
3016 CN Rotterdam
T: + 31 (0)10 275 99 11
E: voorzitter@jongebalierotterdam.nl

mr. J.J. (Joey) Snijkers
Penningmeester

Houthoff
Weena 355
3013 AL Rotterdam
T: +31 (0)10 217 25 86
E: penningmeester@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. B.C.H. (Barbara) Wilbrink
Secretaris

AKD
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
T: +31 (0)88 253 55 22
E: secretaris@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. L.C.M. (Daniëlle) de Vos
Commissaris Activiteiten

Ten Holter Noordam advocaten
Veerhaven 17
3016 CJ Rotterdam
T: + 31 (0)88 234 45 87
E: activiteiten@jongebalierotterdam.nl

mr. R.Q.A. (Rutger) Mandos
Commissaris Opleidingen

HVG Law
Boompjes 258
3011 XZ Rotterdam
T: + 31 (0)88 407 02 94
E: opleidingen@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. E.R. (Eline) Mooring
Commissaris Pleitoefeningen

Kneppelhout & Korthals Advocaten
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
T: +31 (0)10 710 46 09
E: pleitoefeningen@jongebalierotterdam.nl

Bestuur 2018 - 2019

mr. J.G. (Jan) Verhaart
Voorzitter

HVG Law
Boompjes 258
3011 XZ Rotterdam
T: +31 (0)88 407 04 44
E: voorzitter@jongebalierotterdam.nl

mr. M.A.X. (Max) Werkhoven
Penningmeester

Houthoff
Weena 355
3013 AL Rotterdam
T: +31 (0)10 217 20 00
E: penningmeester@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. L.C.M. (Daniëlle) de Vos
Secretaris

Ten Holter Noordam advocaten
Veerhaven 17
3016 CJ Rotterdam
T: + 31 (0)88 234 45 87
E: secretaris@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. E. (Emma) van ‘t Hof
Commissaris Activiteiten

VBTM advocaten
Boompjes 252
3001 KL Rotterdam
T: +31 (0)88 335 88 00
E: activiteiten@jongebalierotterdam.nl

mr. M.C. (Max) Luiten
Commissaris Opleidingen

Base Advocaten
Zeemansstraat 7
3016 CN Rotterdam
T: + 31 (0)10 275 99 11
E: opleidingen@jongebalierotterdam.nl

mw. mr. B.C.H. (Barbara) Wilbrink
Commissaris Pleitoefeningen

AKD
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
T: +31 (0)88 253 55 22
E: pleitoefeningen@jongebalierotterdam.nl

Bestuur 2017 - 2018

mr. E. (Rick) Janse
Voorzitter
Le Cocq Jongsma Advocaten

mr. M.A.X. (Max) Werkhoven
Penningmeester
Houthoff Buruma

mw. mr. M.E. (Myrthe) Reuvers
Secretaris
Stadermann Luiten Advocaten

mw. mr. S.C.P. (Sheralyn) Heideman
Commissaris Activiteiten
Van Traa Advocaten

mr. J.G. (Jan) Verhaart
Commissaris Opleidingen
HVG

mw. mr. E. (Emma) van ‘t Hof
Commissaris Pleitoefeningen
Kneppelhout & Korthals Advocaten

Bestuur 2016 - 2017

mr. F.Ph. (Freek) Lugtigheid
Voorzitter
HVG

mw. mr. H.E. (Hilleke) Terpstra
Penningmeester
NautaDutilh

mr. E. (Rick) Janse
Secretaris
Ploum Lodder Princen

mw. mr. M.E. (Myrthe) Reuvers
Commissaris Activiteiten
Stadermann Luiten Advocaten

mr. W.J. (Willem) Backer
Commissaris Opleidingen
Sjöcrona van Stigt Advocaten

mw. mr. K.S. (Karen) Hordijk
Commissaris Pleitoefeningen
BASE Advocaten

Bestuur 2015 - 2016

mr. W.M. (Willem) van Agt 
Voorzitter
DOCK Legal Experts

mw. mr. M.M. (Machteld) de Vries 
Penningmeester
AKD

mw. mr. S.J.R. (Sanne) Barbas 
Secretaris
BASE Advocaten

mw. mr. H.E. (Hilleke) Terpstra 
Commissaris Activiteiten
NautaDutilh N.V.

mr. W.J. (Willem) Backer 
Commissaris Opleidingen
Sjöcrona van Stigt Advocaten

mr. F.Ph. (Freek) Lugtigheid 
Commissaris Pleitoefeningen
HVG

Bestuur 2014 - 2015

mw. mr. N. ten Kate 
Voorzitter
NautaDutilh N.V.

mr. C.A.R. Van Wulfften Palthe 
Secretaris
Kneppelhout & Korthals

mw. mr. M.M. de Vries 
Penningmeester
AKD

mr. W.M. van Agt 
Commissaris Pleitoefeningen
Van Harmelen Beijneveld Van Houten

mw. mr. S.J.R. Barbas 
Commissaris Opleiding
BASE Advocaten

mr. P.R.W. Richter 
Commissaris Activiteiten

Bestuur 2013 - 2014

mr. G.J. van de Beek  
Voorzitter
Van Traa Advocaten

mw. mr. W.A. Lenders
Penningmeester, Vice-voorzitter

Kernkamp Advocaten

mr. P.R.W. Richter 
Commissaris Activiteiten
Koevoets Advocaten

mw. mr. N. ten Kate 
Commissaris Pleitoefeningen
NautaDutilh N.V.

mr. C.A.R. Van Wulfften Palthe 
Secretaris / Commissaris Opleiding
Kneppelhout & Korthals