Het bestuur dankt haar leden voor hun inzet gedurende het verenigingsjaar.

Jonge Balie Dagen-commissie

Dit jaarlijkse evenement heeft afgelopen verenigingsjaar een nieuwe invulling gekregen. De afgelopen Jonge Balie Dagen vonden plaats in mei en er werd groot uitgepakt met pleitwedstrijden, een pleitfinale, een walking dinner en een groot feest met cabaret en live band. Ook vond er een themamiddag plaats, waarvan het onderwerp aansloot bij het thema van de Jonge Balie Dagen, en een lezing, waarmee ook PO-punten konden worden verdiend. Voor het organiseren van de Jonge Balie Dagen wordt jaarlijks een aparte commissie aangesteld. De huidige commissie zal haar best doen ook dit jaar weer een groots evenement neer te zetten.

Samenstelling commissie 2019 – 2020:

 • Kelsey Bastiaans
 • Kyvéli Bossenbroek
 • Marc den Dubbelden
 • Arjan Koorevaar
 • Gentia Niesert
 • Melissa van den Werf

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert de maandelijkse borrels. Iedere borrel heeft een eigen thema en wordt op een originele locatie gehouden. Daarnaast organiseert deze commissie jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het bitterballenbowlen, de wijnproeverij en de zomerborrel. De Activiteitencommissie wisselt elk verenigingsjaar van samenstelling.

Samenstelling commissie 2019 – 2020:

 • Joyce van der Holst
 • Melissa Kocks
 • Patricia Peijer
 • Britt Simons
 • Laura Smit

Reiscommissie

Elk jaar organiseert de Reiscommissie een reis voor de leden van de Jonge Balie naar een stad in Europa. Tijdens de reis zijn voldoende inhoudelijke en sociale activiteiten geregeld. De Reiscommissie wisselt elk verenigingsjaar van samenstelling.

Samenstelling commissie 2019 – 2020:

 • Naomi Asscheman
 • Corine d’Hulst
 • Bas Labee
 • Rob Nagelkerke
 • Emma Sieben
 • Maartje Verstappen

Kascommissie

De Kascommissie wordt voor minimaal één jaar benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie controleert en onderzoekt (i) de financiële stukken ten behoeve van de (half-)jaarcijfers van de vereniging Jonge Balie Rotterdam en (ii) de verantwoording van het bestuur in het algemeen en de penningmeester van het bestuur in het bijzonder. De Kascommissie brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Samenstelling commissie 2019 – 2020:

 • Michiel Hartman
 • Rick Janse
 • Jan Hendrik Vogelsang
 • Max Werkhoven

ADE-commissie

De leden van de ADE-commisie organiseren namens de Jonge Balie Rotterdam en in samenwerking met commissieleden van andere Jonge Balies in ons land de Anglo-Dutch Exchange (ADE). De ADE vindt beurtelings plaats in Nederland en in Londen en heeft als doel het verbeteren van de kennis over elkaars jurisdicties van (jonge) Nederlandse en Engelse advocaten en het versterken van de onderlinge sociale banden.

Samenstelling commissie 2019 – 2020:

 • Rogier Baart
 • Kelsey Bastiaans
 • Floris Pameijer