Het bestuur dankt haar leden voor hun inzet gedurende het verenigingsjaar.

Jonge Balie Dagen-commissie

Dit jaarlijkse evenement staat in het teken van inhoudelijke evenementen en gezelligheid op mooie locaties. De afgelopen Jonge Balie Dagen werd groot uitgepakt met pleitwedstrijden, een pleitfinale, een diner en een eindfeest met cabaret. Ook vindt er tijdens de Jonge Balie Dagen een themamiddag en een lezing plaats. Met die inhoudelijke activiteiten kunnen opleidingspunten worden verdiend. Voor het organiseren van de Jonge Balie Dagen wordt jaarlijks een aparte commissie aangesteld. De huidige commissie zal haar best doen ook dit jaar weer een groots evenement neer te zetten. De Jonge Balie Dagen vinden dit jaar plaats op 23 en 24 juni 2022.

Samenstelling commissie 2021 – 2022:

 • Rosanne Bassie
 • Bobbie Bink
 • Anne van Gerwen
 • Maarten Groothuis
 • Joeri de Haas
 • Eva Struik

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert de maandelijkse borrels. Iedere borrel heeft een eigen thema en wordt op een originele locatie gehouden. Daarnaast organiseert deze commissie jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het bitterballenbowlen en de zomerborrel. De Activiteitencommissie wisselt elk verenigingsjaar van samenstelling.

Samenstelling commissie 2021 – 2022:

 • Eline Cleijman
 • Cansu Dursun
 • Marlies Kool
 • Daniëlle Kronenburg
 • Danielle van de Vijver
 • Anamika Wilbrink

Reiscommissie

Elk jaar organiseert de Reiscommissie een reis voor de leden van de Jonge Balie naar een stad in Europa. Tijdens de reis zijn voldoende inhoudelijke en sociale activiteiten geregeld. De Reiscommissie wisselt elk verenigingsjaar van samenstelling.

Samenstelling commissie 2021 – 2022:

 • Sophie de Clercq
 • Eric von Hegedus
 • Dagmar Linstra
 • Jeroen van Oort
 • Talitha Ramphal
 • Milou Tiemensma

Kascommissie

De Kascommissie wordt voor minimaal één jaar benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie controleert en onderzoekt (i) de financiële stukken ten behoeve van de (half-)jaarcijfers van de vereniging Jonge Balie Rotterdam en (ii) de verantwoording van het bestuur in het algemeen en de penningmeester van het bestuur in het bijzonder. De Kascommissie brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Samenstelling commissie 2021 – 2022:

 • Rick Janse
 • Joey Snijkers
 • Jan Hendrik Vogelsang
 • Max Werkhoven

ADE-commissie

De leden van de ADE-commisie organiseren namens de Jonge Balie Rotterdam en in samenwerking met commissieleden van andere Jonge Balies in ons land de Anglo-Dutch Exchange (ADE). De ADE vindt beurtelings plaats in Nederland en in Londen en heeft als doel het verbeteren van de kennis over elkaars jurisdicties van (jonge) Nederlandse en Engelse advocaten en het versterken van de onderlinge sociale banden.

Samenstelling commissie 2021 – 2022:

 • Pim van Grieken
 • Laura Hinrichs

Lustrumcommissie

In 2022 bestaat de vereniging 50 jaar. Wij vieren dat met alle leden op 20 en 21 mei.

Samenstelling commissie 2022:

 • Rico van den Brink
 • Boaz van Honk
 • Lauren Serrarens