De Jonge Balie Rotterdam kent drie soorten lidmaatschappen: een opleidings-, volwaardig- en ‘Amica- en Amice’-lidmaatschap.

Opleidingslidmaatschap

Een opleidingslidmaatschap houdt in dat de advocaat-stagiaire enkel wordt geïnformeerd over en aanwezig mag zijn bij activiteiten die relevant zijn voor het vervullen van zijn of haar opleidingsverplichtingen, zoals deze zijn neergelegd in het opleidingsreglement van de Orde van Advocaten Rotterdam (www.advocatenorde-rotterdam.nl) en verenigingsaangelegenheden, zoals de algemene ledenvergadering.

Daarnaast kan het bestuur van de Jonge Balie bepalen dat andere activiteiten worden opengesteld voor opleidingsleden of andersoortige informatie beschikbaar wordt gesteld aan opleidingsleden (zoals activiteiten rondom lustra, pleitwedstrijden of bepaalde diensten van (sponsor)partners).

Na ontvangst van de stageverklaring wordt een opleidingslid . Hierbij geldt dat er redenen kunnen zijn voor (tussentijdse) uitschrijving als lid, zoals opgenomen in de statuten van de Jonge Balie.

Volwaardig lidmaatschap

Een volwaardig lidmaatschap houdt in dat de advocaat-stagiaire bij alle evenementen die de Jonge Balie organiseert aanwezig mag zijn, met uitzondering van de activiteiten voor de ‘Amica- en Amice’-leden. De advocaat-stagiaire wordt over de evenementen die de Jonge Balie organiseert op gezette tijden geïnformeerd.

Een volwaardig lid blijft lid van de Jonge Balie tot en met zeven jaar na zijn of haar beëdigingsdatum, tenzij sprake is van een opzegging voor die datum. Hierbij geldt dat er redenen kunnen zijn voor (tussentijdse) uitschrijving als lid, zoals opgenomen in de statuten van de Jonge Balie.

Amica- en Amice-leden

Elk lid van de Jonge Balie kan ervoor kiezen zijn of haar lidmaatschap na het ontvangen van zijn of haar stageverklaring om te laten zetten naar een ‘Amica- of Amice’-lidmaatschap. Voor Amica- en Amice-leden worden speciale evenementen georganiseerd.

Een Amica- of Amice-lid blijft lid totdat hij of zij zich laat uitschrijven.