Iedere advocaat-stagiaire is verplicht deel te nemen aan de pleitoefening. De opzet van de pleitoefening is dat twee advocaat-stagiaires aan de hand van een aan hen ter beschikking gestelde casuspositie een pleidooi houden voor een “rechtbank”, bestaande uit een lid van de rechterlijke macht en de patroons van de advocaat-stagiaires. Deze rechtbank zal de pleiters beoordelen, waarbij de patroons de pleiters kruislings beoordelen. Het lid van de rechterlijke macht concipieert al dan niet een vonnis dat na de pleidooien mondeling wordt uitgesproken.

Vanwege de eisen vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten zal de beoordeling van de pleiters door het lid van de rechterlijke macht en de patroons op schrift worden gesteld. Het beoordelingsformulier is te vinden op de website van de Orde van Advocaten Rotterdam.

De pleitoefening vindt plaats in één van de zittingszalen van de Rechtbank Rotterdam, hetzij in Rotterdam, hetzij in Dordrecht.

Het bestuurslid van de Jonge Balie dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de pleitoefening – de Commissaris Pleitoefeningen – zal iedere advocaat-stagiaire tijdens zijn of haar stageperiode indelen voor de pleitoefening. Indien u bent ingedeeld is het – behoudens overmacht – niet mogelijk de pleitoefening af te zeggen. Het is alleen mogelijk te ruilen met toestemming van de Commissaris Pleitoefeningen.

Indien u hebt deelgenomen aan de pleitwedstrijden tijdens de Jonge Balie Dagen bent u vrijgesteld van de verplichting om als pleiter op te treden bij de pleitoefening. Indien u al bent ingedeeld voor een pleitoefening als pleiter en u wenst mee te doen aan de pleitwedstrijden dient u zelf voor vervanging tijdens de pleitoefening zorg te dragen. U dient de naam en gegevens van deze vervanger door te geven aan de Commissaris Pleitoefeningen. Indien geen vervanger is geregeld, wordt u geacht (ook) bij de pleitoefeningen te pleiten.

Indien u ten tijde van het opgeven voor de pleitwedstrijden tijdens de Jonge Balie Dagen nog niet bent ingedeeld voor de pleitoefening wordt u na deelname aan de pleitwedstrijden niet meer ingedeeld voor de pleitoefening. Het wordt aanbevolen een en ander kort te sluiten met de Commissaris Pleitoefeningen om dubbele indeling te voorkomen.

Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Commissaris Pleitoefeningen (pleitoefeningen@jongebalierotterdam.nl).