Om te voldoen aan de door de Orde van Advocaten Rotterdam gestelde lokale opleidingseisen dienen advocaat-stagiaires tijdens hun advocaat-stage tien opleidingspunten te hebben behaald door het bijwonen van lezingen. Het bijwonen van maximaal vier lezingen mag worden gecompenseerd door deel te nemen aan de in het opleidingsreglement genoemde activiteiten (zoals het Politie-/Deurwaardersproject en de Jonge Balie-reis).

Voor een volledig beeld van de opleidingseisen kunt u het stage- en opleidingsreglement Rotterdam raadplegen.

De Commissaris Opleidingen is als bestuurslid van de Jonge Balie verantwoordelijk voor de organisatie van de lezingen.

Lezingen

De Jonge Balie organiseert ten minste acht lezingen per jaar. Alle lezingen en themamiddagen worden ruim van tevoren aangekondigd in de circulaires van de Jonge Balie of worden bekendgemaakt via een aparte mailing en/of de Facebook-pagina.

De lezingen vinden doorgaans plaats in het Bibliotheek-theater van de Gemeentebibliotheek (Hoogstraat 110 te Rotterdam). Zowel praktijkgerichte onderwerpen als juridische leerstukken komen bij de lezingen aan de orde. De lezingen beginnen gewoonlijk om 17.00 uur en duren tot ± 18.00 uur. Teneinde de spreker niet onnodig te storen wordt er na 17.00 uur niemand meer tot de lezing toegelaten.

Als bewijs van uw aanwezigheid dient u tijdens de lezing uw handtekening te plaatsen op de presentielijst. Daarnaast dient u na afloop van de lezing een stempel in uw paspoort te laten zetten. U kunt (uiteraard) alleen uw eigen paspoort laten afstempelen. Alleen de combinatie van ingevulde presentielijst en afgestempeld paspoort strekt tot bewijs van uw deelname aan de lezing. Bij het aanvragen van de stage-verklaring kan de Orde van Advocaten Rotterdam inzage vragen in de intekenlijsten om zodoende te controleren of deze corresponderen met de geplaatste stempels.

Na afloop van elke lezing is het de gewoonte te borrelen, meestal in het nabijgelegen café Bokaal (Nieuwemarkt 11 te Rotterdam). Ook indien u de lezing niet heeft bijgewoond, bent u uiteraard van harte welkom op de borrel!

Opleidingspaspoort

De opleidingspunten worden door middel van stempels geregistreerd in het opleidingspaspoort dat u aan het begin van uw advocaat-stage van de Orde van Advocaten Rotterdam heeft ontvangen, dan wel via het digitale systeem van de Jonge Balie.

Indien u uw opleidingspaspoort na een lezing niet kunt tonen, dient u in ieder geval zorg te dragen voor het tekenen van de presentielijst. Daardoor kunt u op een later moment op vertoon van uw paspoort alsnog een stempel krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Commissaris Opleidingen (opleidingen@jongebalierotterdam.nl).

Bij verlies van het paspoort dient u een afspraak te maken met de Commissaris Opleidingen teneinde de map met presentielijsten te kunnen inzien. Aan de hand van de presentielijsten dient u aan te tonen welke lezingen door u zijn bijgewoond. Vervolgens zal een duplicaat van het paspoort worden verstrekt. In verband met dit laatste punt adviseren wij u om de data van de bijgewoonde lezingen en themamiddagen op een apart document bij te houden, dan wel eens in de zoveel tijd een kopie van uw paspoort te maken.

Wij raden u aan zoveel mogelijk lezingen in het begin van uw stagetijd te volgen om een tekort aan stempels aan het einde van uw stage te voorkomen.

Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Commissaris Opleidingen (opleidingen@jongebalierotterdam.nl).